Годишникът за 2009 г. | Икономиката на региона | Производство на хранителни продукти. Производство на напитки

Производство на хранителни продукти. Производство на напитки

Печат

Произведена продукция - 437 млн. лв.
Нетни приходи от продажби - 467 млн. лв.
Печалба - 47 млн. лв.


В отраслите Производство на хранителни продукти и Производство на напитки дейност извършват 273 фирми. Сборът на техните нетни приходи от продажби е в размер на 467 млн. лв. Делът на първите 10 предприятия е 79% (367 млн. лв.). Реализираната печалба в двата отрасъла е от 47 млн. лв. 2009
Водеща роля има пивоварна Загорка АД. Предприятието е лидер по обем на продажби на бира в България (с марките „Загорка”, „Ариана”, „Амстел”, „Хайникен”, „Кайзер”, „Столично”). За първите 6 месеца на 2008 г. са продадени близо 840 хил. хектолитра и Загорка АД има 30% пазарен дял на пиво в България. За едногодишен период от юли 2007 г. до юли 2008 г. Загорка АД има продажби на 1,7 млн. хектолитра бира, като 2,4 хил. хектолитра бира са реализирани на пазари извън страната - в САЩ, Гърция, Германия, Великобритания и Тайланд.
През 2008 г. Загорка АД направи инвестиции за 30 млн. лв. в нов склад, етикетираща машина, ферментационни съдове и др. Въведе и мерки за гарантиране на хигиената на амбалажа си.
Бирата с марката „Загорка” е един от символите на Стара Загора, който се запазва през годините. Загорка АД е собственост на световния пивоварен гигант Heineken от 1994 г.
На второ място в отрасъла по обем на НПП се нарежда Градус - 1 ООД. Фирмата е най-голямото и най-съвременното предприятие за производство на пилешко месо и колбаси от пилешко месо в Югоизточна Европа. Предприятието е с 15 хил. кв.м разгъната площ и се обслужва от 350 работници. В изграждането на завода, който работи от 2006 г., са инвестирани 35 млн. лв. Внедрено е оборудване на холандската компания Stork, която е лидер в производството на поточни линии за обработка на бели меса. Заводът на Градус - 1 ООД работи със затворен цикъл на производство - от яйцето до колбаса и дейността му се допълва от люпилня, фуражен завод и ферми за отглеждане и угояване на бройлери. Предприятието произвежда годишно около 27 хил. тона птиче месо (13 млн. броя пилета). Има потенциал да удвои този обем. През 2007 г. Градус - 1 ООД има нетни приходи от продажби от 64 млн. лв. (ръст от 25% спрямо предходната година). Предприятието постигна нетна печалба (след облагане с данъци) от 10,5 млн. лв.
Предприятието за производство на олио, хидрогенирани масла за сладкарската промишленост и шрот Бисер Олива АД е на трето място в отрасъла по НПП. В края на 2008 г. рафинерията пусна в експлоатация нова производствена линия за екстракция и пресоване, в която са инвестирани близо 28 млн. лв. Това повишава производителността на завода от 300 на 550 тона обработен слънчоглед за денонощие или 220 тона готова продукция. Заводът на Бисер Олива АД въведе безотпадна технология на производство, при която люспите от слънчогледовите семки се използват за горене, с пречиствателен филтър на комина.
Акционер във фирмата е Рисойл СА - Швейцария (47,5% от капитала). Другите дялове са разпределени предимно между фирми, в които основно участие има Иван Ангелов, който е мажоритарен собственик и в Градус - 1 ООД.
КЕН АД има пазарен дял в България от 14% при малотрайните колбаси. Те представляват 95% от производството на фирмата, като останалият дял е за трайни варено-пушени колбаси. КЕН АД приключи 2007 г. с нетна печалба от 2,5 млн. лв., което е 71% ръст в сравнение с предходната година. През 2008 г. КЕН АД изгражда ново предприятие за преработка на месо (кв. Голеш). То е разположено на площ от 9 хил. кв. м. Ще започне работа през 2009 г. и ще удвои капацитета на фирмата. Очаква се производството на колбаси да достигне до 60 тона средно на ден, при двусменен режим на работа. Инвестицията е от 22 млн. лв., а проектът се осъществява с кредитиране от страна на Societe Generale Експресбанк.
Обликът на хранително-вкусовата промишленост на региона се определя още и от: винарната Домейн Менада ЕООД и предприятията за преработка и консервиране на плодове и зеленчуци: Провими - Зара АД; Конекс - Тива ООД; Диони ООД и др.

Водещи фирми с дейност в отраслите

Дружествo Код по
КИД - 2008
Позиция по НПП Позиция по печалба
Загорка АД 11.05 01.01 01.01
Градус - 1 ООД 15.12 02.01 02.01
Бисер Олива АД 15.42 03.01 03.01
КЕН АД 01.10 04.01 06.01
Домейн Менада ЕООД 11.02 05.01 *
Провими Зара АД 01.10 06.01 10.01
Конекс Тива ООД 01.10 07.01 07.01
Диони ООД 01.10 08.01 08.01
А.П.П. Зоохранинвест ЕООД 01.10 09.01 11.01