Годишникът за 2009 г. | Топ 100 фирми - Продажби

100 фирми, класирани по максимална величина на Нетни приходи от продажби

Печат

 

Дружество
Местоположение
Дейност
код по КИД-2008
Индекс 2007/2006 2006 г.=100

Място
в Топ 500 по НПП
за 2006 г.

Място
в Топ 100 по Печалба
за
2007 г.
1
ЕВН България - Електроснабдяване АД Стара Загора 35.13
141
1
12
2
ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД Раднево 35.11
123
2
8
3
Мини Марица изток ЕАД Раднево 01.05
114
3
10
4
Енел Марица изток 3 АД Гълъбово 35.11
90
4
1
5
Брикел ЕАД Гълъбово 35.11
110
5
4
6
Загорка АД Стара Загора 11.05
122
8
6
7
ГУ - Фарадей ЕООД Стара Загора 46.71
112
7
2
8
Кълвача Газ АД Стара Загора 46.71
102
10
121
9
Ти Джи О - СПТПП ООД - клон България Стара Загора 41.20
601
52
18
10
Зара - Е ООД Стара Загора 46.71
122
12
148
11
Пи Ес Ай АД Стара Загора 42.11
86
*
420
12
Алкоа Пекиджинг - България ЕООД Стара Загора 22.22
-
*
*
13
М + С Хидравлик АД Казанлък 28.12
89
13
19
14
Ритъм - 4 - ТБ ЕООД Стара Загора 46.71
126
14
3
15
Градус - 1 ООД Стара Загора 10.12
125
16
7
16
Бисер Олива АД Стара Загора 01.10
59
9
16
17
Габровница АД Павел баня 16.21
103
15
61
18
Енергоремонт - Гълъбово АД Гълъбово 28.11
135
17
123
19
КЕН АД Стара Загора 01.10
155
32
30
20
Видеотон Бългериан Холдингс ЕООД Стара Загора 27.51
143
31
17
21
Ремотекс - Раднево ЕАД Раднево 33.12
117
20
311
22
Ембул Инвестмънт АД Стара Загора 13.10
117
21
243
23
Домейн Менада ЕООД Стара Загора 11.02
97
19
*
24
Панхим ООД Стара Загора 22.21
112
22
42
25
Новотехпром ООД Стара Загора 46.73
82
18
77
26
Капрони АД Казанлък 28.12
115
25
53
27
Енел Оперейшънс България АД Гълъбово 35.11
111
26
32
28
Слънце Стара Загора - Табак АД Стара Загора 12.00
102
23
26
29
ПСК Ес Би Ес АД Стара Загора 42.11
121
33
15
30
Тонзос Интерстрой АД Казанлък 41.20
454
117
252
31
Инмат ООД Раднево 08.12
106
30
13
32
Стара Загора Табак ЕООД Стара Загора 46.35
2 982
*
*
33
Табак Груп ООД Стара Загора 46.35
115
34
194
34
Трейс Груп Холд АД Стара Загора 64.20
996
291
14
35
Кълвача Инженеринг АД Стара Загора 28.12
212
60
*
36
Автохит 2000 ООД Стара Загора 45.11
139
43
33
37
България - К АД Казанлък 13.10
122
38
304
38
Даник ООД Казанлък 22.22
201
59
28
39
АТЕ Пласт ООД Стара Загора 22.21
179
54
*
40
Металик АД Стара Загора 25.11
139
46
11
41
Прогрес АД Стара Загора 24.51
112
37
231
42
Строителна компания Трейс АД Стара Загора 41.20
84
27
*
43
Медина Мед ООД Стара Загора 45.31
-
*
108
44
Водоснабдяване и канализация ЕООД Стара Загора 36.00
103
35
189
45
Хранинвест - Хранмашкомплект АД Стара Загора 28.93
134
48
23
46
Папагал ООД Стара Загора 46.73
132
49
40
47
Средна гора АД Стара Загора 31.02
108
39
62
48
Евро Ойл ООД Гълъбово 47.30
146
53
136
49
Булметал ООД Гурково 25.92
108
41
293
50
Лев Ойл ЕООД Стара Загора 47.30
159
64
129
51
Стандард Профил България АД Стара Загора 22.19
175
79
*
52
Росита Ойл ЕООД Стара Загора 46.71
63
24
*
53
Катекс АД Казанлък 13.20
94
40
5
54
Булагро АД Стара Загора 46.75
141
63
56
55
Пещострой ЕООД Раднево 41.20
154
72
21
56
Био Ойл ООД Опан 20.59
-
*
*
57
Роси ЕООД Гълъбово 46.74
157
74
196
58
Фермер 2000 АД Стара Загора 46.61
109
50
198
59
Провими Зара АД Стара Загора 01.10
131
58
147
60
Златекс ООД Стара Загора 46.61
241
113
*
61
Дечко Колев - ИДА ЕТ Стара Загора 25.11
156
88
*
62
Българска роза - Севтополис АД Казанлък 21.20
115
62
54
63
Конекс Тива ООД Бр. Даскалови 01.10
105
56
37
64
МБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович АД Стара Загора 86.10
112
61
*
65
Оптиком ООД Стара Загора 46.61
197
109
63
66
Атоменергоремонт - Гълъбово ЕООД Гълъбово 28.11
128
76
90
67
Строителна компания Загора ЕАД Стара Загора 23.63
132
80
84
68
Бойл ООД Стара Загора 46.71
110
66
*
69
Зара Газ ООД Стара Загора 47.30
118
71
409
70
Газоснабдяване - Стара Загора ООД Стара Загора 35.23
112
67
83
71
Монтажинженеринг АД Стара Загора 43.21
148
95
141
72
ДЗУ АД Стара Загора 27.51
75
47
192
73
ЗСК Боруй АД Стара Загора 23.61
119
77
108
74
Лъки ЕООД Стара Загора 46.35
59
36
*
75
Термохранинженеринг АД Стара Загора 28.30
215
131
213
76
Бъдещност АД Чирпан 28.12
123
83
277
77
78
Пресков АД Стара Загора 25.50
119
82
*
79
Вито - 95 ООД Стара Загора 41.20
102
70
289
80
Италинокс България ООД Стара Загора 46.72
118
84
100
81
Загора Чорап АД Стара Загора 14.31
113
85
*
82
Алаеддин инвестмънт ЕООД Стара Загора 26.30
96
69
302
83
Медина Мед - Иван Панчов ЕТ Стара Загора 45.31
41
29
358
84
Диони ООД Стара Загора 01.10
121
93
68
85
Аскент Шоп ЕООД Стара Загора 47.11
133
99
380
86
УСМ АД Стара Загора 43.99
91
73
*
87
Медийни системи АД Стара Загора 18.20
93
68
159
88
Казанлък АД Казанлък 47.11
116
91
391
89
Комерсиал ООД Стара Загора 46.73
1017
*
43
90
Траяна - 91 АД Стара Загора 46.47
118
97
342
91
Контрагент - 35 ЕООД Стара Загора 46.63
108
89
149
92
Булагро Машини АД Стара Загора 46.61
178
137
205
93
Мастър Фийд ЕООД Стара Загора 46.21
169
130
171
94
Булметал трейдинг ЕООД Гурково 46.76
108
94
167
95
Чахов ООД Стара Загора 25.11
120
100
314
96
Наталия АД Стара Загора 14.14
88
75
312
97
Кетен ООД Стара Загора 46.43
178
146
456
98
Ей И Ес Марица изток 1 сървисиз ЕООД Гълъбово 35.11
207
172
58
99
Камитекс ЕООД Стара Загора 46.71
130
111
*
100
Интер Иншаат ве Префабрик
аноним ширкети - Турция
Стара Загора 41.20
155
129
*

100 фирми, класирани по максимална величина на Печалбата (2007 г.)